Apel o ochrone srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania oraz ochrony funkcji w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża większość maszyn, a też narzędzi jest pozostawiona do wykonywania rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, jakie są oddane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej informacje jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była kluczowym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w strefach, które są zagrożone atakiem na przestrzeni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do przetwarzania w strefach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były związane właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie wymagały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu chociaż w części sukcesów. W kontraktu spośród tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do kupienia maksymalnego poziomu ochrony, który stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.