Biuro rachunkowe 2 1 kalisz

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w dziale rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te tworzy na praca innych podmiotów ekonomicznych i organizacji, a ponadto osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do tworzenia obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a też praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typu operacje. Moduł Optima jest zupełnie związany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie informacje mogą być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacje od kwot i stylu firmy można wykorzystać różne moduły jakie ma program Optima Biuro Księgowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwoli na zachowanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w cali zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w droga elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a także wartości prawych i niematerialnych. Pozwala zarówno na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest szczery w wersji stacjonarnej i wzorze usługowym dostępnym przez internet.