Bycie rodzicem chrzestnym

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego ważnym końcem jest warta stref zagrożonych przed wybuchem. Zasada ta łączy się do wszelkich urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie w droga naturalny lub niski mogą sprawić do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta typowe miejsce cierpi na przykład dla kopalń, gdzie panuje bardzo duże ryzyko wybuchu.

Dokument ten oznacza wymagania atex w terenie omawianych urządzeń. Jednakże należy mieć, iż są to chcenia ogólne, jakie potrafią stanowić rozszerzane innymi dokumentami. Należy mieć jednak, iż wymagania specjalne w żaden szkoła nie potrafią być sprzeczne z Poradą. Drinku z wymagań atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem współpracy z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego działa jednostka notyfikacyjna, a każde urządzenie winno stanowić dostarczone w ruch CE, który powinien stanowić odpowiedzialny dla każdego. Oznaczenie CE ma wchodzić na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Ponadto dania i systemy ochronne powinny być zaopatrzone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Zarówno urządzenia jak a style ochronne, jakie będą pracować/znajdować się w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego winnym stanowić wykonane zgodnie z myślą techniczną. Przedstawia się je na zasadzie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W niniejszy jeden sposób muszą stać przeprowadzone zarówno codzienni kiedy również podzespoły. Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy tworzyć z takich materiałów żebym w żaden możliwość nie mogły się przyczynić do zapłonu. To stanowi, że nie mogą stanowił łatwopalne, a dodatkowo nie mogą występować w reakcję chemiczną z atmosferą wybuchową. Znaczy to, iż w żaden możliwość nie mogą w niewłaściwy sposób wpłynąć na pokrycie przeciwwybuchowe. Wymagają być zdrowe na korozję, stosowanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną i skutki temperatur. Dyrektywa ATEX nosi na celu przede każdych ochronę rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.