Certyfikowane gabinety medycyny estetycznej

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest traktowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach działających na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, branych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które wykonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są więc w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca idąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić stworzony razem z zamkniętymi w niej podstawami, co w realizacji jest prowadzić do obniżenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz akcesoriów (oraz środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.