Dyrektywa atex 100a pdf

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Używa się w centralnej wadze do wymagań które potrzebują istnieć wykonane przez produkt, który dany jest do spełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a ponadto systemy ochronne, które dedykowane są do używania we wspomnianych powyżej strefach.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/Comarch ERP Optima Handel | Systemy ERP | POLKAS

 

Samo określenie ATEX przedstawia się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa ogranicza się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.
W tej dyrektywie wymagania szczegółowe dostarczane są w normach. Natomiast mówiąc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w danych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa przedstawia się obligatoryjnością. Jej końcem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymaną we pełnych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX zabiera się do części składowych, wtedy gdy mają stanowienie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz systemów ochronnych. Wznosi się oraz do urządzeń, które dawane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i których obecność że stanowić swoi wpływ na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie kojarzy się do aparatury medycznej, narzędzi i układów ochronnych oddanych do specjalistycznego korzystania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego tylko do końców wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludzi wyrobów przeznaczonych do łączenia w powierzchniach zagrożonych wybuchem wymagania wszystkie i dostarczające dla konkretnych grup i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Załączniku II.
Urządzenia a systemy ochronne mogą stanowić materiałem jeszcze innych dyrektyw, dotyczących innych elementów a jakie również przewidują umieszczenie na nim znaku CE.