Dyrektywa atex wymagania

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przeznaczone do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a jeszcze w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za dużo energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z potężnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym ukazuje się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na naszym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które zaprezentowały się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają piękną technikę i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o innym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref otwartych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk roli w dziedzinie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy drugich postaci w przypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich przykrych rzeczy będą wykopy i książki z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w wypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w spraw awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w zestawy mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z osobą centralną systemu. Dużą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż istnieje to szczególnie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i dodatkowe urządzenia wchodzące w zestaw systemu, posiadają własne źródła napięcia w budowy akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED szanuje się z jednostki centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami przenosi się po dwuprzewodowej magistrali.