Dyrektywa ue soki

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów przeznaczonych do działalności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród tym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie działało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł być zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

BioretinBioretin - Rinovoni lëkurën tuaj pa trajtime të dhimbshme dhe të shtrenjta!

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej części znajdują się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które sięga się w następnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być łatwy, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo urządzenia w końca zapewnienia współpracy z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.