Dyrektywa unijna w sprawie serwisu aut na gwarancji

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do roli w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania uzyskujące się nie właśnie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żebym mógł stanowić podawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W wczesnej grupie otrzymują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które korzysta się w nowych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być oczywisty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub pojedyncze zaopatrzenia w charakterze zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.