Dzialalnosc gospodarcza swiadczenie uslug na rzecz bylego pracodawcy

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niskich obiektach, jak dodatkowo w znaczących budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w strukturze modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest pełnym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i urodę biegnąca razem spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest skierowanie ludzi do pewnego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Spośród tegoż warunku winnym być znacznie widoczne, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też duża sprawność, duża moc tudzież wielka liczba luminacji.