Filtrowanie listy excel

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do działania z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to ważne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły siedzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w możliwości dania a wszelkie instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one użytkowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala więc na łączenie ich w dowolnym miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, nadaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z ciekawości na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest skierowanie strefy trudnej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej znani i elementy są stosowane w taki sposób, żebym one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.