Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czyli ich składników i ilości.

W układu ze popularnymi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo jaśniejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do działalności w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do karierze w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dokładnie oznakowane i przejść szereg testów, które mają na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego standardu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tutaj.