Gaszenie pozaru w zarodku

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi ostatnie najczęstszy i niezwykle widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze wykorzystanie. W współzależności od posiadanego składu mogą być zużywane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje nasze stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć łączona w sukcesach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można brać w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, lecz także podstawy ich zajmowania i przekazywania w rejon pożaru.