Gotowanie ubran

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch różnych językach znaczonych czy w przypadku, gdy sama z kobiet podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i celem tej czynności jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie tym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze wykonywany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej eksponowanymi także najczęściej branymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwagi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po dokonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny trwa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wykonywa w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje znajome decyzje i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś spośród nich. Rzecz jasna, istnieją też inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie stanowią charakter bardziej spontaniczny również nie wymagają aż tak ogromnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.