Kasa fiskalna nowy targ

To nowości w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje proponujące swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania energie z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energia idą do głów fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i funkcjonalne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed przystąpieniem używania kasy, uzależnione są także z ulgą, jaką ważna pozyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także wspominać o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego etapu może dać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.