Kasa fiskalna posnet bingo

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, ale dopiero gdyby będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ tylko oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne tanie i brane możemy odkryć w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy i bez problemu przeznaczyć do złomowania. Ale jeśli mechanizmy z kasy są w znacznie ciekawym stanie, toż potężna ją sprzedać innej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma konkretnie zawartych jednoznacznych regulacji, które mówił postępowania podatnika z posiadanymi kasami finansowymi w przypadku zakończenia prowadzonej przez niego pracy gospodarczej. Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, jaka stanowi jego właściwością. Takie same stanowisko zależne stanowi w interpretacji indywidualnej, jakie stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o numerze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i wykonaniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi przebywa w spraw podatnika. Nie korzysta zatem żadnych przeszkód, żebym w opisywanej sytuacji kasa fiskalna mogła być fizycznie zniszczona, bądź i odsprzedana innej części. Przecież w praktyce składa się, że nikt poza producentem nie jest zainteresowany kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest wówczas sprawione faktem, że kasa rejestrująca jest sprzętem o innym przeznaczeniu, zaś jej forma, funkcjonowanie, a dodatkowo możliwość używania przez podatnika zapisane są bardzo głęboko w przepisach, które dotyczą kas. Na mocy tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą brać się jedynie uprawnieni producenci polscy i podmioty, które tworzą wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych, którzy zajmują potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że świadczone przez nich kasy pełnią funkcje napisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a i warunki, jakim muszą odpowiadać. Dlatego jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej jednostce, to korzystne byłoby ocenić tę decyzję z prawym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kwota ta spełnia wymogi zapisane w uchwale o VAT a ewentualnie bogata w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.