Kasa fiskalna sklep

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w sezonie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a też uwagę w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy także ich zgodność z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z nadrukami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgodności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami wpisuje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być przeprowadzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą energię czyli z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego oceniane są przede każdym te segmenty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak wtedy w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, lub nowe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, lecz będą toż funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.