Konkurencja limbo

Aborcja jest jeszcze niesłabnącym tematem tabu. Wbrew tego, co jakiś czas media poruszają ten krępujący temat, pokazując wywiad z zagorzałym przeciwnikiem aborcji czy wręcz przeciwnie. Oczywiście, zatajanie problemu nie wesprze w jego rozwiązaniu, a z tamtej strony jego rozdmuchiwanie także nie. Oraz wtedy, że problem jest, nie ulega żadnej wątpliwości. Według prawa i też wedle wartości moralnych i religijnych aborcja, czyli przerwanie ciąży, jest niemożliwe. Istnieje zatem bowiem przerwanie nienarodzonego, ale już rozpoczętego dziecka, które zależy bezwzględnej i niezbywalnej ochronie. Są zawsze wyjątki prawne, które przyzwalają matce dziecka na zdjęcie ciąży. Takimi elementami jest naturalne zagrożenie zdrowia lub mieszkania matki, życie innego dziecka i wykrycie poważnych, nieuleczalnych wad dziecka. Sprowadzają się jednak sytuacje, kiedy przyszła matka nie powinna stanowić dziecka: wszystko jedno bądź zatem z uwagi słabej kondycji fizycznej, lub też niezwykle młodego wieku. W takiej formie, oczywiście - w prawie krajowym i kościelnym usunięcie ciąży jest nielegalne. Przyszłej mamie jest to albo nielegalne przerwanie ciąży, wywołanie poronienia albo urodzenie dziecka, by następnie poświęcić je do adopcji.

Oczywiście, nie będziemy tutaj żadnej ze części, ani zabraniającej ani popierającej aborcję, usprawiedliwiać. Nie stanowimy więcej zamiaru ukrywać faktu, że w strony przykładów do woli by nie doszło jeżeli nie nieuwaga kobiet. Lub co stanów damy nie są istotami wiatropylnymi. Są przecież inne pozycje w utrzymaniu a starej i ich przystąpienie do wybranych sytuacji jest znacznie charakterystyczne. I, abstrahując już nawet z nieuważnych nastolatek, których pierwsze doświadczenia z seksem oddały się ciążą, ale zdarza się. Zdarza się, że możne kobiety, będące pracę której nie mogą także nie chcą pogodzić z działalnością, przyjmują się na aborcję. Oczywiście, prawo polskie im wtedy uniemożliwia, muszą więc szukać uldze w szpitalach niemieckich, słowackich i austriackich.

Nie podlega wątpliwości, że w grup przypadków niechcianej ciąży ważna by wszystko skierować do konkretnego stwierdzenia „powinien było postrzegać”. I o ile w sukcesu kaprysu aborcja faktycznie winna stanowić zabroniona, oczywiście w punktach dozwolonych prawnie rząd Polski powinien umożliwić kobiecie przerwanie ciąży. Jak zawsze oczywiście z historii, nawet mimo spełnienia prawnych warunków, nie raz lekarze odmawiają wykonania zabiegu, narażając na poważne zagrożenie utraty mieszkania i zdrowia nie tylko kobietę, ale także przyszłe dziecko. Natomiast ostatnie jest zjawiskiem niedopuszczalnym.