Ksiegowosc i kalkulacja 1

Butla hrd stanowi wtedy specjalna butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd kierowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej systemów w sprawie zagrożenia, na przypadek jeżeli należy o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje obecne prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, że te narzędzia muszą być uwzględnione w certyfikatach, i dobrze chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden twórz nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są niewątpliwie butle hrd o znacznie większej objętości dodatkowo w kontrakcie spośród ostatnim aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Prowadzi to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może zrobić większe szkody niż korzyści, na dowód w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście mają butle hrd. Są także butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.