Kwota na kase fiskalna

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a zarówno do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są lecz w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestię § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w sklepie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała określenia w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty tworzy żyć uzyskiwana w euro, w terminie gdy wartość umowy będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.