Miedzynarodowy przeplyw towarow

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

novitus sento e

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Role w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które musi spełniać towar w zależności od środowiska w jakim będzie on użytkowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne płynące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim zaczynana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z sektora. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.