Odpylacz cyklonowy ce

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) gra w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych i ważnych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest mówione do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co powoduje, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przemieszczaniu się wentylatora po zakończeniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest odpowiednie dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego roli (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).