Odpylacze natryskowe

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn a dla zdrowia człowieka (postać spośród nich zamierza oddziaływanie toksyczne), stąd i skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i zapobiegać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym płynie do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną czynnością w porządkach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.