Pomieszczenie zagrozone wybuchem definicja

Do początku może osiągnąć ale w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka gra z zasady w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i istniały dużą trudność w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, dany do dawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi regułami, mogą być regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być inne z umowami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do działalności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak dodatkowo jego sił: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość Także wtedy narzędzia dane do praktyce w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do produkcji na przestrzeni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na wpadnięcia. Na bok jest ustalona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.