Pompy evak

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/pakowarka_turbovac_s40/

O tym, do czego służy pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to narzędzia wykorzystywane do przetłaczania produktów gładkich i półpłynnych. Prezentują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych buduje się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W pierwszym etapu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku ciągnącego się w cylindrze a potem jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki rodzaj, aby pompa miała możliwość zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można zastąpić różne rodzaje napędów stosowanych w pompach tłokowych, kiedy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych jest wiele nowych zastosowań tych pomp, w dalekich branżach przemysłu.

Gdy już wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak jeszcze gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, i nawet pulpy owocowej. To sprawia, iż istnieje zatem człowiek pomp najczęściej granych w technologii.

Wśród dużych zalet, jakie zajmują tegoż standardu pompy należy z pewnością wymienić lepsze wykorzystanie energii poprzez dużą szansę zmian obciążeń. Do tego atutem takiego rozwiązania będzie spokojna wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka potrafi istnieć tłoczona przy użyciu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Natomiast nie istnieje obecne rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niska wydajność zintegrowana z wielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo to dużo przedsiębiorców decyduje się na ten tymże pomp ze powodu na fakt, że ich wartości przeważają nad wadami.