Produkcja czekolady warminsko mazurskie

Czekolada jest pewnym z najbardziej powszechnych przysmaków. Znajduje różnorakie wykorzystania w kuchni, stosuje się ją w wielu wersjach. W mało każdym sklepie można otrzymać wyroby czekoladowe w przeróżnych postaciach. Modna jest dodatkowo czekolada mleczna jak i trudna. Produkcja czekolady jest procesem dosyć skomplikowanym. Pierwszym stopniem jej tworzenia jest oczyszczanie ziarna kakaowego z łuski. Następnie ziarno jest zależne obróbce termicznej, podczas której uwalnia się je bakterii. Następnym etapem jest poddanie wyprażonego jądra ziarna tak zwanemu śrutowaniu, czyli prościej mówiąc łamaniu. Śruta jest rozdrabniana, i w produkcie tego mechanizmu powstaje miazga kakaowa. Następnie czynniki są odpowiednio dozowane, w zależności z tego jaki wyrób wybiera się uzyskać. Miazga jest mielona bardzo w toku automatycznym. Po pokonaniu tych procesów jest ona osobę sypką, którą wymienia się prószem. Jest on poddawany procesom konszowania. Do prac czekolady potrzebne jest wykorzystanie odpowiednich maszyn. Do rozdrabniana masy kakaowej stosowane są młyny dwu i pięciowalcowe. Do pierwszego etapu realizacji czekolady stosuje się maszyn zwanych konszami. Procesy konszowania kończą się również na sucho jak i na mokro. Proces konszowania na gorąco jest podstawowym etapem wytwarzania czekolady. Końcowy etap realizacji przenosi się w daniu zwanym temperówką. Obróbka za jego uwagą polega na rozbiciu tłuszczu kakaowego do kryształów o najniższych wymiarach. Dzięki temu czekolada uzyskuje właściwe sobie walory smakowe i jedyny połysk.