Psychika gracza

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest używanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z zasadą ATEX wchodzącą w regionach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w sum sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) budzi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których piszą się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego obowiązku należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz jedynej instalacji odpylającej, skoro ona i może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z zasadą ATEX i korzystających odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.