Pyly kancerogenne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najprawdziwsze niebezpieczeństwo dla zdrowia zarabiających w takim miejscu osób.

Ze względu na pomysł na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie innej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najnaturalniejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Zaletą tego wyjścia jest ograniczona skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są używane w wymieszaniu z nowymi odpylaczami. Dużo trudną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu oraz od określonego zagrożenia.