Rower jako srodek transportu

Zapłodnienie pozaustrojowe to technologia wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu ma kilka innych sposobów, które odbywają się na etapie komórkowym. Kojarzy się je w sezonie, gdy nowe formy pomagania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest wówczas termin łaciński. Badania różni się na dwa typy. In vivo to poczucia, które działają się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu ludzkiego. In vitro to badania poza organizmem ludzkim ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W tym końca wymienia się jej hormony, które prowadzą procesem owulacji, a wtedy pobiera komórki jajowe i dobiera je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces robi się w warunkach laboratoryjnych. W czasie, gdy zapłodniona komórka porusza się dzielić, zarodek dostarczany jest do systemu kobiety, by mogło trafić do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko dalej zachodzi w technologia naturalny. W drodze IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na profesjonalnej szalce, na jakiej oglądają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Kojarzą się one ze sobą w porządku 24 godzin dając kilka zarodków. W niniejszym końca składa się im warunki zbliżone do tych które są wewnątrz ludzkiego organizmu. Technologia ta jest niezwykle wartościowa i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta poświęcona była dla dziewczyn z złymi jajowodami. Już tych zaleceń jest więcej i zdobywają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle robi się z czterech etapów. Stanowią toż stymulacja hormonalna jajników (w obiektu produkcji większej liczby komórek jajowych), pobranie silnych i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w ciele matki.