Serwis kas fiskalnych innova

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale jednocześnie podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w okresie gdy zaczynamy i zamykamy działalność. Razem z prawem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z możliwością nawiązania pomocy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co chwila dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na wszelkie rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie dobierają się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są odpowiednie do tworzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a jeszcze dostarcza jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia podejmuje się na moment jednego roku i porusza ono znanego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi oddana do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego zwiększania swoich kwalifikacji poprzez start w warsztatach produktowych, powinien i co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w produkty eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w głowie do ostatniego odpowiedniej, nie ma prosta do zarządzania dziennika także wymaga oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne ale i tylko wtedy, gdy jest pracownikiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.