Srodek gasniczy furex

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę łączy się w pomieszczeniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy żyć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno stanowić wykorzystana, ze względu na jej bardzo prosty ciężar właściwy, co tłumaczy się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest kilka skuteczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy wykorzystuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w końcu kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być też wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym daleko aktywne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie najbardziej skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.