Srodki gasnicze definicja

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma więcej czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania też na ograniczeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie owym szczególnie dobre, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i ujawnia się pomocna, jednak wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie prawdopodobnie istnieć użytkowana na założonych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się też w wnętrzach, w jakich może ona doprowadzić poparzenia dostających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.