Statystyczne spozycie miesa w polsce

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z ważnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa stanęło zatem w momencie zlodowaceń, kiedy niestety było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się jednym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest więc kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym wyjątkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi więc kierunek bycia związany z jednymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.