Strefa zagrozenia to obszar

Że w konkretnym mieszkaniu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można rozmawiać o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, jaki stanowi zużywany do stłumienia wybuchu.

Jego działanie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Charakteryzuje go przetestowana i dobra technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego własnościami jest ponad to, że przydaje się do wewnątrz oraz na zewnątrz, jest typowy w manipulacji i transporcie, Jest także nieskomplikowaną oraz szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z sposobem tłumienia wybuchu. Stanowi obecne dużo powszechna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są zarówno doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo krótkim czasie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, zaczyna się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która wspiera się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy buduje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast wykonywa się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.