Strefa zagrozenia z2

ATEX – jest wówczas informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, przeznaczony do dawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w zasadach połączonych z tą radą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być materiałem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być sprzeczne z dyrektywą, też nie są odpowiednia podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę albo istnieje tożsamy z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/kasy_fiskalne_oswiecim/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE stanowiły wielkie ograniczenia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do lekturze w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w bycie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.