Studia podyplomowe zarzadzanie sieciami handlowymi

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został zaprojektowany, posiadając na spraw organizacje zarządzające ogromnymi sieciami sprzedaży. Prawe i sprawne zarządzanie sieciami sprzedaży to właściwe wyzwanie. Czerpanie spośród takiego sposobu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do danych analiz i reklamy zarządczych.

Zwykłym pracownikom program dostarczać ma pozytywne narzędzie, pozwalające na skuteczną pracę na jakichś stanowiskach. Przez system sprzedaży mamy nadzieję całościowo wdrożyć najnowocześniejsze lekarstwa na wszelkie szczeble w przedsiębiorstwie. Mając z systemu mamy okazję w sposób różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając z sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, wychodząc na żądaniu. Poprzez szereg dużych możliwości program sprawdza się w jakiegoś rodzaju sieciach sprzedaży, pokazujących się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Dobrze zbiera się jeszcze w lokalnych architekturach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej daje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą kolejne elementy:

szeroki i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego poleceniem jest zarządzanie, zasób centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, gwarantuje on też za jak najistotniejsze wykorzystanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Program jest również specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za działanie ma dać kompleksową obsługę całych procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej posiada też wiele wsparć dla klientów. Umożliwia wiele funkcji, które pomogą dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla mężczyzn, które poprzez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.