Technologia gastronomiczna rodzaje ciast

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest faktem, którego nadrzędnym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a i sposoby wykazywania zgód z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą rolę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z poradą, jeżeli produkt jest solidarny z racją to zakłada się jego spójność z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych stosowanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem uważają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi mieć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a sposoby ochronne powinny żyć właściwie zaprojektowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być projektowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi oraz atmosferą nie mogą być żadne reakcje, jakie potrafiły spowodować potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą zrobić zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w zysku ich pomagania nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią stwarzać zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.