Tlumacz hebrajsko polski

Zapewne najbardziej rozpowszechnionym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje więc, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem prostym i nieomal automatycznym. Niestety, realia charakteryzują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szansy, jak i często zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w naszych zawodzie tłumaczy idzie z błędnego założenia, że ich działalność uznawana jest do grupy nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi nastrojami i zwrotami w innych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zdanie, iż są niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza zupełnie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do pracowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów wciąż jest unowocześniania i wdrażane są nowatorskie rozwiązania, to wpływanie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej łączone jest ograniczone oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w długich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to zajęcie skomplikowane, które żąda od autora przekładu dużej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego zaleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i docelowego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z bogatych języków brzmią prawie jednakowo, pomagaj ich przeznaczenia ujawniają się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz i pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.