Tlumacz literatury wloskiej

Jestem tłumaczem, tworzę na dużo nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak i osiągam się przekładem literackim. Najczęściej a moja praca to rozumienie tekstu, z podstawy umów cywilno-prawnych lub innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo sprawiają mi one wiele radości.

Zainteresowanie i koncentracja Gdy planuję wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest więc dla mnie tekst. Ważny jest bo nie tylko doskonały przekład, tylko również złożenie walorów literackich. To duże zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy okazuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie zadowolenie i radość prawie tak szybką, jakbym taż była autorką tego artykułu. Są absolutnie takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, pomimo tego, iż są literackie. Mówi to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka cena takiego artykułu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Rzecz w budynku

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo szczegółowo i zależy mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Etapem stanowi toż złe, niemniej nigdy się nie poddaję i walczę do kraju. Sprowadza się, że muszę odłożyć tekst na jakikolwiek do szuflady i powrócić do niego później. W własnej pracy doceniam toż, że potrafię ją pisać, realizując w bloku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika wydaje mi do tego każde potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet idzie na weryfikowanie dużo informacji. Jednak wykonując w bloku, należy myśleć o samodyscyplinie, bowiem rola w lokalu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor także znajome stanowiska pracować jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest znaczące i do jakiegoś trzeba rozwiązań z opinią, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: