Tlumaczenie lek

Rejestracja wyrobu medycznego, jak jeszcze sprowadzanie nowych preparatów na rynek polski, to niełatwy proces, który nieraz wymaga udziału specjalistów z dalekich dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych, kobieta będąca producentem i autoryzowanym przedstawicielem danego artykułu ma cel zgłosić produkt do Naczelnika Urzędu na co kilka 14 dni przed wprowadzeniem środku do zakupu. Dodatkowo, należy dostarczyć wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, i do których należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w pozycji wejścia na rynek polski zagranicznego leku koniecznym jest wprowadzenie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność artykułu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek albo też artykułów na opakowaniu. Jak ważna się domyślić, tłumaczenie musi zostać zaaranżowane w droga prawy a przy zachowaniu terminologii medycznej, a jego sprawienie zazwyczaj dane będzie prawidłowemu lekarzowi medycznemu z naukami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w konsultacjach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest opublikowana na ścianie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zaznajomieniem się z poradami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy traktowali gwarancję, iż nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat zawarty na zbyt.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest ustalany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i ciągle tworzony w oparciu o przedstawiony dokument, jego rolę i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, najlepiej jest zetknąć się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w grupy wypadków dokonywana bezpłatnie.