Uziemienie zlacza kablowego

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w wyniku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wykonać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu natomiast tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By istniałoby ostatnie dodatkowe przewożone konstrukcje powinny mieć dobre uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia stawiają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody dawane w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną i znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie będące system ochron, który idzie na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w okresie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kieruje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej korzysta się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zbiera się w pobliżu substancji łatwopalnych, dochodzi do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście duży zacisk oraz tak dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Istotne jest ostatnie, że dawane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na trasie testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.