W normalnych warunkach para wodna zajmuje o wiele wieksza

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.
Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.
Para, jako materiał gaśniczy zapewne stanowić adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu.
Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania.
Najbardziej sprawne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.
Para jako środek gaśniczy “steam fire extinguishing”może być praktyczna jedynie w obecnych miejscach, co do jakich przypisuje się pewność, że nie trwają w nich pracowniki. Z racje na całe ciśnienie gaśnicze para potrafiła być groźna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.