Wybuch na koncercie ariany

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie znacznych części energii. Wydarzenie to sprawia ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi zatem zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, tkwiących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują zbyt wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały opracowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których zamiarem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W znaczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo idących w nich wszystkim.