Zagrozenie wybuchem w kotlowni gazowej

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów danych do służby w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania używające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane z obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić zwracany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie uważają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które sięga się w wyjątkowych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do lekturze w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić wyraźny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne wyposażenia w kierunku zapewnienia zgód z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.