Zamkniecie dzialalnosci regon

W sukcesie jak chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko sprawami związanymi głównie z inicjatywą, lecz także kasą fiskalną. Nie wolno ot właśnie o niej zapomnieć, pomimo że traktujemy ją jako szpiega, który szuka nasz obrót gotówką a jaka zapewni wszelkim wiedzy Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka problem.

Kasa fiskalna i zakończenie działalności? To pytanie stawia sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaprojektowany w Prawu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z okresu jej stanięcia u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A dlatego w zasada rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w tytule 7 dni z zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy również zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Na indywidualny koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za wszelki czas pracy kasy. Należy osiągnąć tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wprowadza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak mocno się domyślasz, raporty noszą na planu porównanie tego, co stało odczytane z kasy z tym, co dawał w umowach miesięcznych czy kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt miłej sytuacji ciekawym projektem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze własnymi deklaracjami VAT. Będziesz korzystał okazję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto również wspomnieć, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czyli jako podatnik czerpali z zniżki na kwotę fiskalną. Musimy te wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była wykorzystywana krócej niż 3 lata, musimy wtedy dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie działalności i kasy finansowej toż ważne przedsiębiorstwo, którego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie prac, i tymże jedynym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w toku szybszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą uzyskaliśmy na kwotę fiskalną.