Zasady bezpieczenstwa w pracowni chemicznej

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty dawane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpracę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć więcej zawarte dodatkowe informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i kłaść na wartość jego danych wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.